Prijava

Sadržaj učesničkog paketa:

Startni broj sa čipom
Funkcionalna majica 
Sportska torbica 
Medalja na cilju
Okrepa na stazi i cilju
Zdravstveno obezbeđenje na stazi i cilju
Garderoba
Zvanična mapa 
Program (online)
Rezultati (online)
Diploma (online)

Cena učesničkog paketa:

Maraton i polumaraton – učesnički paket

Datumi

Povlašćena cena
(za državljane Srbije, Crne Gore, BiH i Makedonije)

Standardna cena

Do 30.11.2019.

1990 RSD (17 EUR)

25 EUR (3000 RSD)

01.12.2019 - 31.01.2020.

2590 RSD (22 EUR)

30 EUR (3600 RSD)

01.02.2020. – 17.10.2020.

3190 RSD (27 EUR)

35 EUR (4200 RSD)Prijavljivanje i preuzimanje učesničkog paketa

Lokaciju i radno vreme Prijavnog / EXPO centra ćemo objaviti u mesecima pred 33. Beogradski maraton.
 
Preuzimanje učesničkog paketa na dan trke biće omogućeno samo za učesnike koji nemaju prebivalište u  Beogradu, a koji su se ranije prijavili i svoj učesnički paket platili. 
Učesnički paketi će se na dan trke preuzimati u predstartnoj zoni 33. Beogradskog maratona na Trgu Nikole Pašića u vremenu od 7h do 9h.
Prijava/uplata na dan trke nije moguća! 
 
Odustajanje od učešća ili nepredviđene okolnosti

Učesnik može odustati od trke i nije u obavezi da o tome obavesti organizatora.
U slučaju odustajanja učesnika ili nemogućnosti da učestvuje u trci usled nepredviđenih okolnosti, organizator nije u obavezi da vrati uplaćeni novac.

Važno:

Cena učesničkog paketa zavisi od datuma uplate (a ne od datuma prijave)
Prijava postaje važeća tek posle evidentirane uplate učesničkog paketa

Promena trke neće biti moguća posle 29.02.2020.
Prilikom registracije koristite važeću email adresu. Jedan trkač - jedna registracija. Nije moguće prijaviti više trkača sa jednog naloga.
Prijavite se što pre. Organizator zadržava pravo ograničenja broja učesnika.